• 063 - 8150035
  • dstourchiangmai@gmail.com
  • Contact us :

โปรแกรมทัวร์

MH2 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย 3วัน 2 คืน

วันแรก สนามบินเชียงใหม่-หมู่บ้านจีนสันติชน - จุดชมวิวกิ่วลม – แม่ฮ่องสอน
เช้า รับคณะสนามบินเชียงใหม่จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อำเภอปาย
12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอำเภอปาย (มื้อที่ 1)หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนำคณะเที่ยวชมหมู่บ้านจีนสันติชนเมื่อเข้ามาในบรรยากาศในหมู่บ้านจำลอง เหมือนเราได้ก้าวเข้ามาสู่ ประเทศจีน เนื่องจากลักษณะของการตกแต่งสถานที่จะเป็นสไตล์จีนยูนานทั้งหมด สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นเมื่อก้าวย่างเข้าไปในเขตของศูนย์วัฒนธรรม คือ มังกรสีสดพันอยู่กับเสาซี่งตั้งอยู่บนเนินหินสีเข้ม ด้านหน้าของเนินหินมีอักษรภาษาจีน
15.00น. นำท่านออกเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน แวะจุดชมวิวกิ่วลม ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องเขาสูง และเป็นทางลมพอดี ทำให้บริเวณนี้ลมแรงตลอดปี และแม้ว่าบริเวณอื่น อากาศจะไม่หนาว แต่ถ้ามายืนที่จุดชมวิวนี้ จะสัมผัสลมหนาวได้เย็นยะเยือกมากทีเดียว

18.00น. รับประทานอาหารเย็นในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน (มื้อที่ 2) จากนั้นนำคณะเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรมในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง ปางอุ๋ง-หมู่บ้านรักไทย –ภูโคลน -กะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า- ถนนคนเดิน
06.00น. นำคณะเดินทางออกจากที่พัก
07.30น. ก่อนพาคณะเที่ยวชมโครงการพระราชดำริปางตอง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ปางอุ๋ง หรือ สวิสเซอแลนด์เมืองไทยประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสนชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกประดับไว้ ยามเช้าเวลาจิบกาแฟ มองสายหมอกลอยบางๆอยู่เหนือผิวน้ำ งามสุดๆ ถ่ายรูปพักผ่อน (รับประทานอาหารเช้าอิสระที่ปางอุ๋ง )
10.30น. ซื้อของฝากอาทิ ชารสเยี่ยม หรือ ผลไม้อบแห้งนานาชนิด จากหมู่บ้านรักไทย
11.30น. รับประทานอาหารกลางวันที่หมู่บ้านรักไทยริมชายแดนไทย-พม่า (มื้อที่ 3)ให้ท่านได้ลองชิมอาหารจีนยูนานรสเยี่ยมอาทิเช่น ขาหมู หมั่นโถว
13.30น. จากนั้นเดินทางมายังภูโคลน แหล่งโคลนชั้นดี ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุใต้ดิน เมื่อธรรมชาติหลอมรวมเอาความร้อนใต้ผืนพิภพ แรงดัน ธารน้ำและแร่ธาตุสำคัญจากชั้นหินต่างๆ เข้าด้วยกัน ก่อเกิดเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ไหลผ่านชะเอาตะกอนดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุดันขึ้นสู่ผิวโลกกลายเป็นดินโคลนเดือดสีดำ ซึ่งมีการศึกษายืนยันว่า เป็นโคลนที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การนำมาพอกบำรุงผิวพรรณ และเป็นประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ \"ภูโคลน\" หรือ \"โป่งเดือดแม่สะงา\" คือหนึ่งในแหล่งโคลนซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวที่สามารถพบได้เพียงไม่กี่แห่งในโลก มีแร่ธาตุหลากหลายชนิดเทียบเท่ากับโคลนจากทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) และโคลนลาวาภูเขาไฟในประเทศโรมาเนียอันมี

ชื่อเสียง สรรพคุณเป็นโคลนบำบัดผิวและสุขภาพเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน ให้ท่านพอกโคลนตามอัธยาศัย
15.30น. พาคณะเที่ยวชมกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่าที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด รถยนต์สามารถเข้าถึงจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเที่ยวชม กะเหรี่ยงคอยาวที่นี่เป็นจำนวนมาก กะเหรี่ยงคอยาวที่นี่จะมีประมาณ 20 หลังคาเรือน อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามา อยู่ที่แม่ฮ่องสอนนานแล้ว ดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม ภายในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับ กะเหรี่ยงคอยาวไดหากมาในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ยังจะได้พูดคุยและถ่ายรูปกับเด็ก ๆ ชาวกระเหรี่ยงซึ่งแต่ ละคนหน้าตาน่ารักและช่างเจรจา ซึ่งวันธรรมดาเด็ก ๆ พวกนี้จะไปโรงเรียน นอกจากนี้บ้านแต่ละ หลังจะมีการนำ ของที่ระลึกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เล็ก ๆ น้อยราคาไม่แพงมาก
17.30น. พาคณะแวะไหว้พระธาตุคู่เมืองแม่ฮ่องสอนกันก่อน พระธาตุดอยกองมู มาถึงที่นี่แล้ว ต้องทำบุญ แล้วเขียนชื่อใส่ใบโพธ์ทอง และแขวนไว้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันการมาเยือน เผื่อมาครั้งหน้าจะได้มาแหวกๆหาดู เผื่อเจอชื่อของเรา
18.30น. พาคณะเดินชม ถนนคนเดิน กัน ทานขนมพื้นเมืองอร่อยๆ อาหารเย็นตามอัธยาศัยในถนนคนเดินก่อนถึงเวลาอันสมควร พาคณะพักผ่อนยามค่ำคืน(พักโรงแรมในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับ 3 ดาว)
วันที่สาม จุดชมวิวปางมะผ้า - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย– สนามบินเชียงใหม่
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)
08.00น. นำคณะออกเดินทาง ระหว่างทางนำคณะแวะชม จุดชมวิวปางมะผ้ามีจำหน่ายสินค้าแบบแผงเหมือนตลาดนัด สินค้าจะเน้นของกินกับเสื้อผ้าชาวเขาที่มีสีสันสดใส มาเที่ยวที่นี่ก็ได้เกาลัดติดมือมาเหมือนเดิม

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอำเภอปาย (มื้อที่ 5)
13.30น. พาท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย,สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่ญี่ปุ่นมีเรืองอำนาจอยู่ในประเทศไทย โดยมีวัตถประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพล และอาวุธสู่พม่า ในอดีตสะพานนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทางของประชาชนทั่วไป จนกระทั่งปัจจุบันก็มีการสร้างสะพานคอนกรีตมาตรฐานแทนที่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดสำคัญของเมืองปายไปแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนสะพานได้ และถ่ายรูปได้ มีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสะพาน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาถ่ายรูป และเดินเท้าข้ามสะพานแห่งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเยือน อ.ปายจากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่
18.00น พาท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 4-5 ท่าน (รถตู้ไม่รวมไกด์ ) ราคาท่านละ 6,500 บาท
อัตราค่าบริการ 6-10 ท่าน (รถตู้มีไกด์) ราคาท่านละ 5,990 บาท
(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)
อัตรานี้รวม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
-ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว,ประกันสุขภาพ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำ
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

โทรฯ. 052-067754 สายด่วน 063-8150035 ไลน์ไอดี 0638150035

เฟสบุ๊ค : ดอยสวยทัวร์ เชียงใหม่ เชียงราย