• 063 - 8150035
  • dstourchiangmai@gmail.com
  • Contact us :

โปรแกรมทัวร์

CMR1 ทัวร์ เชียงใหม่ควบเชียงราย ใบออร์คิด ม่อนแจ่ม สิบสองปันนาขันโตก บ้านแม่กำปอง น้ำพุร้อนแม่ขะจาน 4 วัน 3 คืน

วันแรก สนามบินเชียงใหม่ - ใบออร์คิด – ม่อนแจ่ม-สิบสองปันนาขันโตก
เช้า รับคณะที่สนามบินเชียงใหม่
10.30น. นำคณะเที่ยวชม ใบออร์คิดแหล่งของฟาร์มกล้วยไม้ที่มีอยู่มากมายพร้อมเปิดต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเยี่ยมชม โดยแต่ละแห่งนั้นได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่แปลกและหาดูได้ยากไว้หลายสายพันธุ์ รวมทั้งยังมีการจัดแสดงพรรณไม้ประดับชนิดอื่นที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน อาทิเช่น ดอกบัว ดอกเยอบีรา ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงคุณจะได้ชมดอกกล้วยไม้ที่ออกดอกสะพรั่งตลอดทั้งปีแล้ว
11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน บุปเฟต์อาหารไทยในร้านอาหารใบออร์คิด( มื้อที่ 1 )
16.00น. นำคณะเดินทางถึงม่อนแจ่มหรือโครงการหลวงหนองหอย ซึ่งที่ม่อนแจ่มมีอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี คุณสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรียงตัวอย่างสวยงาม หมอกสีขาวโพลนที่บ้างลอยแน่นิ่ง บ้างก็ไหลเอื่อยเมื่อโดนเข้ากับกระแสลม นี่คงจะเป็นความสุนทรียะที่หาไม่ได้จากช่วงฤดูกาลอื่น ในยามที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าและความมืดเข้าปกคลุมรอบ ทันทีที่แหงนหน้ามองฟ้าเราจะพบกับทะเลดาวที่ต่างแข่งกันส่องแสง จนทำเอาคนดูอย่างเราเลือกไม่ถูกว่าจะหันไปมองดวงไหนก่อนดี บรรยากาศทั้งหมดเหล่านี้ จะทำให้ตกหลุมรักม่อนแจ่มได้อย่างไม่ยากเลย
18.30น. รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกดินเนอร์ ที่ร้านสิบสองปันนาขันโตกพร้อมชมโชว์การแสดง(มื้อที่ 2 อาหารเซ็ท ขันโตก นั่งชุดละ 4 ท่าน)
20.00น. พาคณะกลับเข้าสู่ที่พัก (พักโรงแรมฮอลิเดย์กาเด้น เชียงใหม่ หรือ เทียบเท่า)

วันที่ 2บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน –วัดแสงแก้วโพธิฯ - เชียงราย
07.00น. อรุณสวัสดิ์พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
08.00น. นำคณะออกเดินทาง
09.30น. พาทุกท่านออกเดินทางถึงบ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี ประชากรส่วนใหญ่ อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด เพื่อเข้ามา ทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้แม่น้ำลำห้วย ในสมัยก่อนมีดอกไม้ชนิดหนึ่ง ลักษณะดอกสีเหลืองแดง ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำห้วย เรียกว่า ดอกกำปอง ดังนั้นชื่อของหมู่บ้าน จึงได้เรียกตามชื่อของ ดอกไม้รวม กับแม่น้ำ เป็นบ้านแม่กำปอง ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำไร่ และทำส่วนกาแฟ นอกจากนั้นยังเป็นหมู่บ้าน ที่ยังคงรักษาความ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างดีจึงทำให้นักท่องเที่ยว ขึ้นไปชื่นชมความงดงาม อย่างไม่ขาดสาย ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ ชาวบ้านที่ยังคงเรียบง่ายและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ท่านสามารถชมอุโบสถกลางน้ำ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านได้ตามอัธยาศัย
12.30น. นำคณะเดินทางถึงน้ำพุร้อนแม่ขะจานยอดนิยมของตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่า เป้า จังหวัดเชียงราย โดยน้ำพุร้อนแม่ขะจานแต่เดิมมีอยู่แค่ฝั่งเดียว ก็คือฝั่งขวามือหากมาทางเชียงใหม่ หรือฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากเชียงราย-พะเยา ภายในมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียลเซียส ซึ่งสามารถ ต้มไข่ได้ ( รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย )
15.00น. นำคณะเดินทางถึงวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สรวย วิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระแสงแก้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเชียงแสนล้านนาแบบดั้งเดิม และที่หอไตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสนและสมเด็จองค์ปฐม 43 องค์ ภายในวัดแห่งนี้ยังมีมีรูปหล่อเกจิพระอาจารย์ที่สำคัญของล้านนา 3 รูป คือ ครูบาศรีวิชัย ครูบาอภิชัยขาวปี และครูบาชัยวงศา นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมลานเทพประกอบไปด้วย พระพิฆเณศ พระแม่กวนอิม เป็นต้น และสักการะแม่นางกวักซึ้งเป็น hilightของวัด
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ในตัวเมืองเชียงราย( มื้อที่4 )
19.00น. พาคณะเข้าที่พัก(พักโรงแรมไดม่อนปาร์คอินน์ รีสอร์ท )

วันที่ 3ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น –วัดห้วยปลากั้ง-ไนท์บาซ่าเชียงราย
วันที่ 3ไร่บุญรอด-Akha Coffee–วัดร่องขุ่น–วัดร่องเสือเต้น-ไนท์บาซ่าเชียงราย
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม( มื้อที่5 )
08.00น. นำคณะออกเดินทาง
09.00น. พาคณะเที่ยวไร่บุญรอดหรือ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอำนวยความสะดวก พาทุกท่านไปยังตามจุดต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ที่จัดไว้อย่างอลังการ
10.30น. พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติในนาม \"White Temple\"
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง บุฟเฟต์อาหารไทย ( มื้อที่6 )
14.00น. นำทุกท่านไปพักผ่อน จิบกาแฟชิวๆ ไม่ใกล้ ไม่ไกล จากตัวเมืองเชียงราย ..ร้านกาแฟรสชาติดี ..บรรยากาศเงียบสงบ ตั้งอยู่บนเนินเขา เห็นวิวสวยงามของวัดห้วยปลากั้ง “Akha Coffee” ณ อาข่า คอทเทจ นั่งจิบกาแฟไป ชมวิวไป
15.30น. เดินทางถึง วัดห้วยปลากั้งเป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ \" พบโชคธรรมเจดีย์\" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย์
17.00น. พาท่านเที่ยวชมวัดร่องเสือเต้นเป็นวัดที่มีศิลปะสีสันสวยงาม เป็นวัดโทนสีน้ำเงินอมม่วง มีความสวยงามสะดุดตามากและยังมีศิลปะผนังภายในวิหารที่มีความปราณีตงดงามด้วยเช่นกัน
18.00น. พาคณะเดินช๊อปปิ้งต่อที่ไนท์บาซ่าเชียงรายสามารถเดินซื้อของฝากจากเชียงราย เที่ยวชมดูการแสดงทางล้านนา ณ ลานการแสดง(รับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย)
19.00น. พาทุกท่านกลับสู่ที่พักด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมไดม่อนปาร์คอินน์รีสอร์ท เชียงรายหรือเทียบเท่า ใจกลางเมืองเชียงราย พร้อมความประทับใจ


วันที่ 4ไร่ชาฉุยฟง – ถ้ำหลวง -ร้านกาแฟดอยผาหมี – สนามบินเชียงราย
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม( มื้อที่7)
08.00น. พาคณะออกเดินทาง
09.00น. เดินทางไปยัง ไร่ชาฉุยฟงตามรอยละครดังหลายเรื่อง เป็นไร่ชาที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 1,200ไร่ ปลูกชาอินทรีย์ละส่งออกชาอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย สมาชิกสามารถถ่ายรูป ชิมชา ช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของทางไร่ได้และทางไร่ยังมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่จำหน่ายอีกด้วย
10.30น. เดินทางถึงวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนมีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัวสลับซับซ้อน มองดูคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาว มีส่วนหัว จมูก หน้าอก และลำตัวชัดเจน ขนานไปกับถนนในเขตอำเภอแม่จัน และแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุง มีจุดสูงสุดคือ ผาช้างมูบ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราวๆ 830 เมตร
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง( มื้อที่8 )
13.30น. นำคณะเดินทางถึงร้านกาแฟดอยผาหมี ตั้งอยู่ในเขตแม่สายพิกัดทางเข้าอยู่แถวร้าน ‘จันกะผัก’ เป็นร้านกาแฟร้านแรกบนดอยผาหมี บรรยากาศของร้านมีจุดชมวิวที่สวยงามมากมาย มุมถ่ายรูปเพียบ ( ตามอัธยาศัย )
15.30น. นำคณะเที่ยวชมไร่สตอเบอรี่ ณ สวนภูนารีช้อปปิ้งสตอเบอรี่สดไปเป็นของฝากที่บ้าน
( ตามฤดูกาล )
17.30น. นำคณะแวะซื้อของฝาก แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ณ ร้านนันทวันของฝาก
18.00น. ส่งคณะสนามบินเชียงรายด้วยความปลอดภัย พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ 4-5 ท่าน (รถตู้ไม่รวมไกด์ ) ราคาท่านละ 8,990 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่าน (รถตู้ไม่รวมไกด์ ) ราคาท่านละ 8,500 บาท
อัตราค่าบริการ 6-10 ท่าน (รถตู้มีไกด์) ราคาท่านละ 7,990 บาท
(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)

อัตรานี้รวม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
-ค่าที่พัก 3คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 8มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

โทรฯ. 052-067754 สายด่วน 063-8150035 ไลน์ไอดี 0638150035

เฟสบุ๊ค : ดอยสวยทัวร์ เชียงใหม่ เชียงราย