• 063 - 8150035
  • dstourchiangmai@gmail.com
  • Contact us :

โปรแกรมทัวร์

CR1 ทัวร์เชียงราย ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า แม่สาย ไร่บุญรอด วัดร่องขุ่น 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/5,990 บาท/ท่าน (ราคาตามจำนวนสมาชิก)

โทรฯ. 052-067754 สายด่วน 063-8150035 ไลน์ไอดี 0638150035

เฟสบุ๊ค : ดอยสวยทัวร์ เชียงใหม่ เชียงราย