• 063 - 8150035
  • dstourchiangmai@gmail.com
  • Contact us :

โปรแกรมทัวร์

NC1 ทัวร์ น่าน เชียงราย พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดศรีมงคล บ้านไทลื้อ 3 วัน 2 คืน

วันแรก พระธาตุแช่แห้ง–วัดภูมินทร์ -พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เช้า รับสมาชิกที่สนามบินน่าน
10.00น. นำสมาชิกไหว้สักการะ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เนื่องจากสูงถึง 2 เส้น เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต
11.30น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารตัวเมืองน่าน ( มื้อที่ 1 )

13.00น. เดินทางถึงวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองน่าน ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้ประวัติการสร้างวัดภูมินทร์ตามพงศาวดารเมืองน่าน ได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นมา หลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2139 อีกทั้งยังมีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่า วัดแห่งนี้เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” และต่อมาในภายหลัง ชื่อวัดได้เพี้ยนไปกลายเป็นวัดภูมินทร์จากนั้นนำคณะไปดูงาช้างดำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
16.00น. เดินทางถึง วัดพระธาตุเขาน้อยตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าได้ รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน
17.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารน่าน ( มื้อที่2 )
18.00น. นำคณะเข้าที่พัก ( พักดิเอ็มเพรส น่าน หรือเทียบเท่า )

วันที่สอง วัดศรีมงคล - บ้านไทลื้อหนองบัว - Magic Mountain –จังหวัดเชียงราย
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่3 )
08.00น. นำคณะออกเดินทาง

09.30น. เดินทางถึง วัดศรีมงคล (ก๋ง)ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม
10.30น. เดินทางถึงหมู่บ้านไทลื้อหนองบัว บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา จากตัวเมืองน่านใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ ระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอท่าวังผามีทางแยกซ้ายไปอีก ๓ กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า “ผ้าลายน้ำไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่4 ) จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย
15.00น. นำคณะแวะดื่มหาแฟ ชมวิว Magic Mountain ร้านกาแฟชื่อดังของภูลังกา ด้วยวิวของตัวร้านที่หันหน้าเข้าหาทะเลหมอกคลอเคล้าภูเขา วิวเดียวกับที่สามารถมองเห็นได้จากภูลังกา รีสอร์ท ทำให้กลายเป็นร้านกาแฟขวัญใจนักท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงสุดในเวลานี้ มาเที่ยวภูลังกา รีสอร์ท ต้องไม่พลาดมาเที่ยวร้านกาแฟ Magic Mountain
17.30น. รับประทานอาหารเย็น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ( มื้อที่5 )
20.00น. นำคณะเข้าที่พักในตัวเมืองเชียงราย
( พัก โรงแรมไดม่อนปาร์คอินน์ รีสอร์ท เชียงราย หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว)


วันที่สาม ไร่ชาฉุยฟง – ถ้ำหลวง -ร้านกาแฟดอยผาหมี – สนามบินเชียงราย
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่6 )
08.00น. พาคณะออกเดินทาง
09.00น. เดินทางไปยัง ไร่ชาฉุยฟงตามรอยละครดังหลายเรื่อง เป็นไร่ชาที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 1,200ไร่ ปลูกชาอินทรีย์ละส่งออกชาอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย สมาชิกสามารถถ่ายรูป ชิมชา ช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของทางไร่ได้และทางไร่ยังมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่จำหน่ายอีกด้วย
10.30น. เดินทางถึงวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนมีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัวสลับซับซ้อน มองดูคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาว มีส่วนหัว จมูก หน้าอก และลำตัวชัดเจน ขนานไปกับถนนในเขตอำเภอแม่จัน และแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุง มีจุดสูงสุดคือ ผาช้างมูบ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราวๆ 830 เมตร
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่7 )
13.30น. นำคณะเดินทางถึงร้านกาแฟดอยผาหมี ตั้งอยู่ในเขตแม่สายพิกัดทางเข้าอยู่แถวร้าน ‘จันกะผัก’ เป็นร้านกาแฟร้านแรกบนดอยผาหมี บรรยากาศของร้านมีจุดชมวิวที่สวยงามมากมาย มุมถ่ายรูปเพียบ ( ตามอัธยาศัย )
15.30น. นำคณะเที่ยวชมไร่สตอเบอรี่ ช้อปปิ้งสตอเบอรี่สดไปเป็นของฝากที่บ้าน ( ตามฤดูกาล )
17.30น. นำคณะแวะซื้อของฝาก แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ณ ร้านนันทวันของฝาก
18.00น. ส่งคณะสนามบินเชียงรายด้วยความปลอดภัย พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่าน (รถตู้ไม่มีไกด์) ราคาท่านละ 6,500 บาท
อัตราค่าบริการ 6-10 ท่าน (รถตู้มีไกด์) ราคาท่านละ 5,990 บาท
(กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี/ต้องการอัพที่พักแจ้งขอราคาได้)
อัตรานี้รวม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
-ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว,ประกันสุขภาพ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

โทรฯ. 052-067754 สายด่วน 063-8150035 ไลน์ไอดี 0638150035

เฟสบุ๊ค : ดอยสวยทัวร์ เชียงใหม่ เชียงราย