• 063 - 8150035
  • dstourchiangmai@gmail.com
  • Contact us :

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์เชียงใหม่ ควบ เชียงราย 3 วัน 2 คืน

S2 เชียงราย เชียงใหม่ ครบสูตร ดอยอินทนนท์ สวนดอกไม้ดอยตุง วัดร่องขุ่น ช้อปปิ้งแม่สาย 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/5,990/6,990 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

S1 เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/5,900/6,990 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

S3 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยแม่สลอง ไร่ชาฉุยฟง 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/6,500/6,990 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

S4 เชียงใหม่ เชียงราย ชมทะเลหมอกดอยอ่างขาง ชิมชาแม่สลอง 3 วัน 2 คืน

ราคา 6,500/6,990/7,990 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์อ่างขาง ทัวร์อินทนนท์ ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

CM1 เชียงใหม่ท็อปฮิต หอคำหลวง-พระธาตุดอยคำ-ม่อนแจ่ม – ไร่สตอเบอร์รี่-อินทนนท์ 3 วัน 2 คืน

ราคา 4,990/5,250/5,500 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

CM2 เชียงใหม่ ดอยสูงชมทะเลหมอกดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/5,990/6,990 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

CM3 เชียงใหม่ สบายดี ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ – ไร่สตอเบอร์รี่ -น้ำพุร้อนสันกำแพง 3 วัน 2 คืน

ราคา 4,500/4,750/4,990 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

CM4 เชียงใหม่ ปาย ชมทะเลหมอกดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,990/6,990/7,990 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

CM5 เชียงใหม่ ปาย บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง กระเหรี่ยงคอยาว 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/5,990 บาท/ท่าน (ราคาตามจำนวนสมาชิก)

CM6 เชียงใหม่ อินทนนท์ ชมทะเลหมอกดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,990/6,500/7,500 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

CM7 เชียงใหม่ อินทนนท์ ปาย 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/5,990/6,500 บาท/ท่าน
(ราคาตามจำนวนสมาชิก)

โปรแกรมทัวร์เชียงราย

ทัวร์เชียงราย ทัวร์ภูชี้ฟ้า ทัวร์แม่สลอง 3 วัน 2 คืน

CR1 ทัวร์เชียงราย ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า แม่สาย ไร่บุญรอด วัดร่องขุ่น 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/5,990 บาท/ท่าน (ราคาตามจำนวนสมาชิก)

CR2 ทัวร์ เชียงราย ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ล่องเรือกว๊านพะเยา 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/5,990 บาท/ท่าน (ราคาตามจำนวนสมาชิก)

CR3 ทัวร์ เชียงราย ดอยแม่สลอง ไร่ชาฉุยฟง วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ดอยตุง แม่สาย เชียงแสน 3 วัน 2 คืน

ราคา 5,500/5,990 บาท/ท่าน (ราคาตามจำนวนสมาชิก)

CR4 ทัวร์เชียงราย ล่องเรือเชียงแสน

ราคา 4,990/4,500 บาท/ท่าน (ราคาตามจำนวนสมาชิก)